Покана за обществено обсъждане на проект на СВОМР на МИГ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На ПРОЕКТ на Стратегията за водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“  за периода 2023 – 2027 г.

 

СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“ кани всички заинтересовани страни, представители на: общините Белоградчик, Димово, Макреш, училища, детски градини, здравни институции, читалища, НПО, публични културни институции – музеи, търговски дружества, бизнес сдружения, земеделски производители, кооперации, занаятчии и техните сдружения, медии, и др. на обществено обсъждане на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027г., което ще се проведе на:

21 септември 2023 г., четвъртък, от 10:00 часа в заседателна зала на Община Белоградчик –  гр. Белоградчик, ул. „Алеко Константинов“ № 5

СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“ приема становища, мнения, препоръки и въпроси по проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, които могат да се депозират до 21.09.2023 г. в офиса на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“, ул. „Алеко Константинов“ № 5, гр. Белоградчик, община Белоградчик.

Може да ни пишете и директно използвайки нашата контактна форма на сайта.

Scroll to Top