Проведе се обществено обсъждане на проект на СВОМР на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“

В Младежки дом се проведе обществено обсъждане на разработваната Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Белоградчик – Димово – Макреш“ за периода 2023 – 2027 г. Предварителна покана бе отправена към всички заинтересовани страни, в които влизат представители на общините Белоградчик, Димово, Макреш, училища, детски градини, здравни институции, читалища, НПО, публични културни институции – музеи, търговски дружества, бизнес сдружения, земеделски производители, кооперации, занаятчии и техните сдружения, медии.

На срещата присъства и Борис Николов – кмет на община Белоградчик. Той изказа надеждата си, че всички дошли ще разпространят информацията и с хора, които са възпрепятствани да присъстват, за да имат и те шанс за реализация на своите проекти и идеи.

В края на общественото обсъждане беше дадена възможност на присъстващите да зададат своите въпроси, както и да споделят предложения за адаптиране на процеса, за да бъде още по-успешен и в бъдеще.

Scroll to Top